BIP - Beskaeftigelses (sysselsättnings-) indikator projekt i Danmark

Växthusets forskningscenter har genomför en studie kring vad som faktiskt leder till att personer kommer till arbete och studier. BIP är ett förhållningssätt som ger oss slutsatser hur vi tillsammans kan öka förutsättningarna för våra deltagare. Studien påvisar 11 indikatorer där det absolut mest avgörande var handledarens tilltro till individen. Samordnade, parallella insatser utan avbrott och handläggarkontinuitet är andra avgörande faktorer.

I länkarna nedan hittar du mer information om studien och resultatet, välkommen att förkovra dig!