Supported Employment - fortsättning

Ett samarbete mellan kommunen, Region Jönköpings län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen runt personer med rehabiliteringsbehov.

Handläggarna arbetar enligt en metod som heter Supported employment (SE). Samordningsförbundet ger möjlighet till finansiering av mellan 100 % - 180 % tjänst i varje kommun.

Coacherna har bildat ett nätverk på höglandet och träffas 4 gånger per år och dessutom träffas varje "kommungrupp" ca en gång/månad.

De tre förbunden i Jönköpings län anordnar, tillsammans med stiftelsen Activa, flera olika utbildningsdagar i metoden under hösten 2017. Det finns även möjligheter till handledning för coacherna.

Kommunal utveckling samlar alla coacher i länet 2 gånger om året för att delge coacherna nyheter m.m. i SE-metoden, samt diskussioner kring metodtrohetsskalan.

Projektet startade i augusti 2011 och Höglandets samordningsförbund gav möjlighet till finansiering av en 50%-tjänst i varje kommun. Under vintern 2013-2014 gjordes en utvärdering av projektet.

Utifrån utvärderingen 2014 tog styrelsen beslutet att utvidga projektet från att finansiera en halvtid till att finansiera en heltidstjänst i varje kommun.
Projektet skall pågå till 2017-12-31.

Under våren 2017 har det genomförts ytterligare en gemensam utvärdering som redovisades 29 augusti 2017.

Här hittar du PowerpointPDF som visades och här är slutrapportenWord.

Utifrån den delrapport för Höglandets samordningsförbund som redovisades i februari 2017 beslöt förbundet att projektet ska fortsätta till 2020-12-31 utifrån en reviderad projektbeskrivning.

Här är den nya projektbeskrivningenPDF.

För mer information eller frågor ta kontakt med förbundschef Britt-Marie Vidhall.

Postadress:
Höglandets samordningsförbund<br />Box 15<br />574 21 Vetlanda

Kontakt:
Britt-Marie Vidhall, förbundschef tel 0767-233 117 hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se