Digital anslagstavla

Finnvedens samordningsförbund, Höglandets samordningsförbund och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Välkommen till den gemensamma anslagstavlan för samordningsförbunden i Jönköpings län. Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Kontaktuppgifter till förbunden finns på respektive förbunds hemsida. Gå då tillbaka till startsidan Samordningsförbunden i Jönköpings län, uppe till höger.  

Protokoll

Finnvedens samordningsförbund
Styrelseprotokoll 2019-02-07PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2019-02-12
Sista dag att överklaga: 2019-03-05

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Styrelseprotokoll 2019-02-04PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2019-02-13
Sista dag att överklaga: 2019-03-08

Höglandets samordningsförbund
Styrelseprotokoll 2019-01-24PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2019-02-12
Sista dag att överklaga: 2019-03-05

 

Andra kungörelser

Offentligt sammanträde med beslut om budget för Höglandets samordningsförbund sker 2018-11-27 i Ljungarummet, Djurgårdsgatan 1 Sävsjö.
Välkommen!

Delårsrapport 2018 Finnvedens SamordningsförbundPDF

Delårsrapport 2018 SF Södra VätterbygdenPDF

Delårsrapport 2018 Höglandets samordningsförbundPDF

Verksamhetsplan 2019 för Samordningsförbundet Södra VätterbygdenPDF

Verksamhetsplan 2019 för Finnvedens SamordningsförbundPDF

Verksamhetsplan 2019 för Höglandets SamordningsförbundPDF

Dataskyddsombud

Besök respektive förbunds del av hemsidan, via grön knapp ovan, för information. 


Sammanträdesplaner respektive styrelse

Finnvedens samordningsförbund
7 februari 2019
22 mars 2019
12 april 2019 (vårkonferensi Vrigstad)
24 maj 2019
30 augusti 2019
20 september 2019
30 september 2019
29 november 2019 offentligt möte med beslut om budget

Höglandets samordningsförbund
24 januari 2019
1 mars 2019
12 april Vårkonferens
23maj 2019
5 september 2019
17 oktober 2019
21 november 2019 offentligt möte med beslut om budget
 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
4 februari 2019
21 mars 2019
12 april 2019 (vårkonferens i Vrigstad)
11 juni 2019
26 augusti 2019
10 september 2019
17 september 2019
19 november 2019 offentligt möte med beslut om budget

 

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Postadress:

Kontakt: