Digital anslagstavla

Finnvedens samordningsförbund, Höglandets samordningsförbund och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Välkommen till den gemensamma anslagstavlan för samordningsförbunden i Jönköpings län. Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Kontaktuppgifter till förbunden finns på respektive förbunds hemsida. Gå då tillbaka till startsidan Samordningsförbunden i Jönköpings län, uppe till höger. 
 

Protokoll

Finnvedens samordningsförbund

Styrelseprotokoll 2018-05-31PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2018-06-11
Sista dag att överklaga: 2018-06-29

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Styrelseprotokoll 2018-05-21PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2018-05-29
Sista dag att överklaga: 2018-06-20

Höglandets samordningsförbund

Styrelseprotokoll sammanträde 2018-05-17PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2018-05-30
Sista dag att överklaga: 2018-06-20

Årsredovisning 2017PDF

Revisionsberättelse 2017PDF

Revisionsbiträdesrapport 2017PDF

 

Andra kungörelser


Dataskyddsombud

Besök respektive förbunds del av hemsidan, via grön knapp ovan, för information. 

 

Sammanträdesplaner respektive styrelse

Finnvedens samordningsförbund
12 februari 2018
26 mars 2018
11 april 2018
31 maj 2018
27 augusti 2018
13 september 2018
27 september 2018
21 november 2018 offentligt möte med beslut om budget

Höglandets samordningsförbund
1 februari 2018
9 februari 2018 - extra möte
8 mars 2018
17 maj 2018
6 september 2018
25 oktober 2018 offentligt sammanträde med beslut om budget
6 december 2018 
 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
5 februari 2018
22 mars 2018
11 april 2018
21 maj 2018
22 augusti 2018
20 september 2018
19 november 2018 offentligt möte med beslut om budget

 

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Postadress:

Kontakt: