Digital anslagstavla

Finnvedens samordningsförbund, Höglandets samordningsförbund och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Välkommen till den gemensamma anslagstavlan för samordningsförbunden i Jönköpings län. Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Kontaktuppgifter till förbunden finns på respektive förbunds hemsida. Gå då tillbaka till startsidan Samordningsförbunden i Jönköpings län, uppe till höger.  

Protokoll

Finnvedens samordningsförbund
Styrelseprotokoll 2018-11-21PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2018-11-30
Sista dag att överklaga: 2018-12-26

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Styrelseprotokoll 2018-11-19PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2018-11-27
Sista dag att överklaga: 2018-12-18

Höglandets samordningsförbund
Styrelseprotokoll 2018-10-25PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2018-11-09
Sista dag att överklaga: 2018-11-30
 

Andra kungörelser

Offentligt sammanträde med beslut om budget för Höglandets samordningsförbund sker 2018-11-27 i Ljungarummet, Djurgårdsgatan 1 Sävsjö.
Välkommen!

Delårsrapport 2018 Finnvedens SamordningsförbundPDF

Delårsrapport 2018 SF Södra VätterbygdenPDF

Delårsrapport 2018 Höglandets samordningsförbundPDF

Verksamhetsplan 2019 för Samordningsförbundet Södra VätterbygdenPDF

Verksamhetsplan 2019 för Finnvedens SamordningsförbundPDF

Verksamhetsplan 2019 för Höglandets Samordningsförbund

Dataskyddsombud

Besök respektive förbunds del av hemsidan, via grön knapp ovan, för information. 

 

Sammanträdesplaner respektive styrelse

Finnvedens samordningsförbund
12 februari 2018
26 mars 2018
11 april 2018
31 maj 2018
27 augusti 2018
13 september 2018
28 september 2018
21 november 2018 offentligt möte med beslut om budget

Höglandets samordningsförbund
1 februari 2018
9 februari 2018 - extra möte
8 mars 2018
17 maj 2018
6 september 2018
25 oktober 2018
OBS! ändrat datum 27 november 2018 offentligt sammanträde med beslut om budget 
 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
5 februari 2018
22 mars 2018
11 april 2018
21 maj 2018
22 augusti 2018
20 september 2018
9 oktober 2018
19 november 2018 offentligt möte med beslut om budget

 

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Postadress:

Kontakt: